Neem contact met ons op
088 567 01 95

Klachtenfunctionaris

Klachtenfunctionaris

Als u een klacht heeft

De medewerkers van RoessinghMedinello stellen alles in werk om een zo goed mogelijke behandeling te geven. Toch is het mogelijk dat de uitvoering hiervan niet helemaal naar wens verloopt en u niet tevreden bent. Wanneer dat het geval is kunt u dit het best bespreken met degene waarbij de klacht is ontstaan. Mocht u hier samen niet uitkomen dan kunt u gebruik maken van de klachtenfunctionaris van RoessinghMedinello.

Uw klacht kan betrekking hebben op verschillende zaken. U kunt niet geheel tevreden zijn over de inhoud van de behandeling, de planning van de behandeling, de manier waarop men met u omgaat, u te woord staat, wachttijden of de voorlichting.

Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over uw behandeling en de omgang tijdens de behandeling. Wanneer dat niet zo is, dan horen wij dat graag van u. Mogelijk kunnen wij iets aan uw klacht doen en (soortgelijke) problemen in de toekomst voorkomen. Uw klacht kan voor ons een aanleiding zijn om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

Klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris van RoessinghMedinello heeft onder andere als taak het behandelen van en bemiddelen bij klachten. Zij geeft informatie en advies over hoe u uw klacht het beste kunt indienen. Wanneer nodig geeft zij hulp bij het schriftelijk formuleren van de klacht. Ook kan zij afspraken maken met degene bij wie de klacht is ontstaan. Wanneer wenselijk biedt zij ondersteuning bij het bemiddelen van de klacht en is aanwezig bij het gesprek met de betrokken medewerker. De klacht kan ook met de betrokkene worden besproken, zonder dat u daarbij aanwezig bent. Vaak is het al voldoende om een klacht te melden aan de klachtenfunctionaris zodat deze de klacht doorgeeft aan degene die verantwoordelijk is. Uitgangspunt is dat u bepaalt wat er met de klacht moet gebeuren.

De klachtenfunctionaris probeert in de meeste gevallen de problemen naar ieders tevredenheid op te lossen door met alle betrokkenen te overleggen. Er wordt alleen actie ondernomen wanneer u daarom vraagt. De jaarlijkse registratie en rapportage over de klachten gebeurt zonder vermelding van uw persoonlijke gegevens. Het indienen van een klacht heeft geen invloed op de kwaliteit van uw behandeling.

Klik op de onderstaande link voor het complete klachtenreglement:
Klachtenreglement RoessinghMedinello

Contactgegevens klachtenfunctionaris

Naam:                 N. Bongers
Telefoon:
             053-4875326 / 06-48140955
Locatie:               Kamer K014A, begane grond Roessingh, Centrum voor Revalidatie (naast de bibliotheek)
Aanwezig op:       Maandag tot en met donderdag