RoessinghMedinello heeft het HKZ-keurmerk voor Medisch Specialistische Revalidatiezorg ontvangen. Dit is een kwaliteitskeurmerk dat verkregen wordt na beoordeling van verschillende processen binnen de revalidatiezorg om verbeteringen te constateren en door te voeren. Dit keurmerk is alles omvattend. Er wordt gekeken naar waar de risico’s liggen bij vernieuwing binnen de organisatie en is erop gericht de medewerkers bewust te maken in hun handelen om verbeteringen in te voeren en verbeteringen te constateren.