Neem contact met ons op
088 567 01 95

Cliënten Informatie

RoessinghMedinello behandelt cliënten bij wie eerdere (para)medische behandelingen niet of nauwelijks hebben geholpen. Doel is om de cliënt weer actief te laten participeren in het dagelijks leven. Daarbij staat kwaliteit van leven voorop.

De doelgroep bestaat uit cliënten met langdurige klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat. Daarnaast spelen ook andere factoren een rol, zoals bewegingsangst, psychische klachten of problemen op werk of relationeel gebied.

Procedure

Verwijzingen naar RoessinghMedinello verlopen via huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. Er is één gezamenlijke screening- en intakeprocedure voor RoessinghMedinello en Roessingh, Centrum voor Revalidatie. Op basis van ingevulde vragenlijsten wordt beoordeeld waar u als cliënt het beste geholpen kan worden, dit heeft met name te maken met de complexiteit van de zorgvraag.

Het multidisciplinaire behandelteam van RoessinghMedinello doet vervolgens een behandelvoorstel. Dit behandelvoorstel bestaat uit een aantal modules die gezamenlijk als doel hebben beter te leren omgaan met pijn en de gevolgen daarvan voor het dagelijks functioneren, op lichamelijk, geestelijk en sociaal-maatschappelijk gebied. Het behandelvoorstel wordt met u besproken door uw casemanager. Per module stelt u samen met de betreffende therapeut persoonlijke doelen op. Sommige modules zijn in groepsverband en andere modules zijn individueel.

Kosten intake en behandeltraject en vergoedingen

De revalidatiezorg van RoessinghMedinello valt onder de basisverzekering voor ziektekosten en is daarmee voor iedereen toegankelijk. Op basis van een verwijzing van een huisarts, bedrijfsarts of medische specialist kan het RoessinghMedinello programma ingezet worden. Indien voldaan wordt aan de inclusiecriteria, wordt het programma volledig vergoed vanuit uw zorgverzekering (m.u.v. het wettelijk eigen risico). Soms hebben we daar een machtiging voor nodig van uw zorgverzekeraar.

Eigen risico

Zoals bij alle specialistische zorg is op de vergoeding van de programma’s van RoessinghMedinello (intakefase en behandelfase) de eigen risico regeling van toepassing. Er wordt dus een aanspraak gemaakt op uw eigen risico. Voor meer informatie over vergoedingen neemt u contact op met de administratie van RoessinghMedinello. Wij staan u graag te woord.