Neem contact met ons op
088 567 01 95

Verwijzen

Uw patiënt heeft langdurige klachten van het bewegingsapparaat, waarbij ook andere factoren, zoals bewegingsangst, psychische klachten of problemen op werk of relationeel gebied een rol spelen. Eerdere (para)medische behandelingen hebben niet of nauwelijks geholpen. In dit geval kunt u uw patiënt doorverwijzen naar RoessinghMedinello.

Doelgroep MSR behandelindicatie

  • Pijnklachten aan het houdings- en/of bewegingsapparaat,
  • onvoldoende resultaat van eerdere fysiotherapie en/of psychologie/POH-GGZ,
  • duur klachten is > 3 maanden,
  • aanwezigheid van psychosociale herstelbelemmerende factoren,
  • leeftijd 18 jaar of ouder.

Verwijzen

U kunt uw patiënt verwijzen naar RoessinghMedinello via ZorgDomein.

Er is één gezamenlijke intakeprocedure voor RoessinghMedinello en Roessingh, Centrum voor Revalidatie. Op basis van ingevulde vragenlijsten wordt beoordeeld waar uw patiënt het beste geholpen kan worden.

Vooraf aan de intake vindt er eerst een (kosteloze) screening plaats waar we meer informatie geven over de intake en de behandeling en waar wordt gekeken of de hulpvraag passend is voor een MSR indicatie o.a. op basis van uitkomsten klinimetrie (met name HADS).

Het multidisciplinaire behandelteam van RoessinghMedinello doet vervolgens een behandelvoorstel. Dit behandelvoorstel bestaat uit een aantal modules die gezamenlijk als doel hebben beter te leren omgaan met pijn en de gevolgen daarvan voor het dagelijks functioneren, op lichamelijk, geestelijk en sociaal-maatschappelijk gebied. Het behandelvoorstel wordt met de cliënt besproken door de casemanager. Per module stelt de cliënt samen met de betreffende therapeut persoonlijke doelen op. Sommige modules zijn in groepsverband en andere modules zijn individueel.

Wachttijden

We hanteren korte wachttijden, waarbij het eerste screeningsgesprek al binnen 10 werkdagen plaatsvindt en de intake binnen enkele weken. De behandeling start doorgaans 6 weken na de intakefase.

Klik hier voor de meest actuele wachttijden.