Neem contact met ons op
088 567 01 95

Cliëntenraad

Cliëntenraad RoessinghMedinello

Om de kwaliteit van zorg te bevorderen en de behandeling van cliënten zo optimaal mogelijk te maken, behartigt de Cliëntenraad RoessinghMedinello (CrRM) de belangen van alle cliënten die in behandeling zijn van RoessinghMedinello.  De Wet Medezeggenschap Cliëntenraden (WMZC) regelt deze medezeggenschap.

Huidige samenstelling

De cliëntenraad van RoessinghMedinello bestaat uit vier leden die op basis van eigen overtuiging en motivatie gezamenlijk een team vormen. Dit zijn (oud) cliënten of hun naasten maar kunnen ook andere personen zijn die affiniteit met RoessinghMedinello hebben.

 • De heer R. vd Esschert
 • Mevrouw H. Veneman
 • Mevrouw M. Voulon
 • Mevrouw C. de Jong
Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad van RoessinghMedinello volgt het beleid van RoessinghMedinello op de voet. Zij verdiept zich hierin vanuit het perspectief van de cliënt. Hiertoe bespreekt de cliëntenraad vier keer per jaar de gang van zaken met een van de leden van de directie.

De cliëntenraad heeft onder meer aandacht voor de volgende onderwerpen:

 • de informatievoorziening aan cliënten
 • cliëntveiligheid en privacy
 • de kwaliteit van zorg
 • bejegening
 • verbouw en nieuwbouw
 • hygiëne, gastvrijheid en veiligheid voor cliënten en bezoekers
 • wijzigingen in de organisatie
Uw mening en ervaringen

Uw mening telt. Heeft u adviezen of opmerkingen over de behandeling door RoessinghMedinello, stuur die dan aan de cliëntenraad via: clientenraad@roessingh.nl.

De cliëntenraad is er niet voor individuele klachten. Hiervoor kunt u terecht bij uw casemanager.

Jaarrapportage Cliëntenraad

Jaarrapportage 2019

Cliëntenpanel – geef uw mening

Bent u cliënt of cliënt geweest bij RoessinghMedinello en wilt u graag uw mening laten horen? Geef u dan nu op voor het RoessinghMedinello panel!

Leden van het RoessinghMedinello panel worden ongeveer vier keer per jaar per e-mail uitgenodigd om mee te doen aan een korte online enquête. Het panel wordt gebruikt door medewerkers van RoessinghMedinello en de Cliëntenraad om de mening van (ex)cliënten over bepaalde onderwerpen te peilen, bv de locatie, het cliëntenportaal.

RoessinghMedinello gebruikt de resultaten van de panelonderzoeken om de zorg en dienstverlening voor cliënten en hun naasten te verbeteren. De Cliëntenraad peilt via het panel de mening van haar achterban en gebruikt deze bijvoorbeeld bij het formuleren van adviezen aan RoessinghMedinello.

Wilt u deelnemen aan het RoessinghMedinello panel? Stuur dan een e-mail naar clientenpanel@roessinghmedinello.nl, met uw naam en e-mailadres en als onderwerp ‘Aanmelding clientenpanel’. U ontvangt dan 2-3 x per jaar een uitnodiging voor deelname aan een enquête.