Neem contact met ons op
088 567 01 95

Cliëntenraad

Cliëntenraad RoessinghMedinello

Om de kwaliteit van zorg te bevorderen en de behandeling van cliënten zo optimaal mogelijk te maken, behartigt de Cliëntenraad RoessinghMedinello (CrRM) de belangen van alle cliënten die in behandeling zijn van RoessinghMedinello.  De Wet Medezeggenschap Cliëntenraden (WMZC) regelt deze medezeggenschap.

Huidige samenstelling

De cliëntenraad van RoessinghMedinello bestaat uit vier leden die op basis van eigen overtuiging en motivatie gezamenlijk een team vormen. Dit zijn (oud) cliënten of hun naasten maar kunnen ook andere personen zijn die affiniteit met RoessinghMedinello hebben.

 • De heer R. vd Esschert
 • Mevrouw H. Veneman
 • Mevrouw M. Voulon
 • Mevrouw C. de Jong
Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad van RoessinghMedinello volgt het beleid van RoessinghMedinello op de voet. Zij verdiept zich hierin vanuit het perspectief van de cliënt. Hiertoe bespreekt de cliëntenraad vier keer per jaar de gang van zaken met een van de leden van de directie.

De cliëntenraad heeft onder meer aandacht voor de volgende onderwerpen:

 • de informatievoorziening aan cliënten
 • cliëntveiligheid en privacy
 • de kwaliteit van zorg
 • bejegening
 • verbouw en nieuwbouw
 • hygiëne, gastvrijheid en veiligheid voor cliënten en bezoekers
 • wijzigingen in de organisatie
Uw mening en ervaringen

Uw mening telt. Heeft u adviezen of opmerkingen over de behandeling door RoessinghMedinello, stuur die dan aan de cliëntenraad via: clientenraad@roessingh.nl.

De cliëntenraad is er niet voor individuele klachten. Hiervoor kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris via: klachtenfunctionaris@roessingh.nl

Jaarrapportage Cliëntenraad

Jaarrapportage 2019