Blog Acceptatie van chronische pijn

Bron: www.act-opleiding.nl

BLOG Acceptatie chronische pijn   “Accepteer het maar!”, is iets dat mensen met chronische (pijn)klachten te horen krijgen. Echter dat accepteren, dat klinkt zo eenvoudig, maar hoe kan je hierin ondersteund worden?   ACT: voor de cliënt een nieuwe kijk op acceptatie  Binnen het gedachtengoed van Acceptance and Commitment Therapy (afgekort ACT) betekent acceptatie:   aandacht en ruimte maken voor datgene waarvan je eigenlijk geneigd bent het te vermijden.  Denk hierbij aan […]